Home

Kdo smo?
Smo Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS) reprezentativni v dejavnosti finančnega posredništva. Smo eden od 22 članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), edine sindikalne centrale v Sloveniji, ki je članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

Kdo se lahko včlani v SFOS?
Včlani se lahko vsak delavec, ki je v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas v eni od finančnih dejavnosti. Včlanitev v sindikat je prostovoljna. Delavec se včlani v Sindikat finančnih organizacij Slovenije s podpisom pristopne izjave.
Z včlanitvijo prejme člansko izkaznico in kartico ugodnosti.

Kaj delajo sindikati?
Sindikat zastopa interese delavcev in se pogaja za boljše delovne in življenjske pogoje zaposlenih na vseh ravneh. Je podpisnik kolektivnih pogodb, ki delavcem prinašajo večji obseg pravic. Svojim članom nudi brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč. Ste se kdaj vprašali česa ne bi imeli brez sindikalnega gibanja? Brez sindikatov ne bi imeli povračila stroška prevoza na delo in iz dela,  povračila stroška prehrane, regresa za letni dopust, dodatka na delovno dobo, plačanega odmora, odpravnin, plačane bolniške odsotnosti. Brez sindikatov bi bile nižje plače, pokojnine, slabši pogoji za upokojevanje, manj  dopusta, več izkoriščanja…

NOVICE

ARHIV