Domov

Kdo smo?
Smo Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS), reprezentativen sindikat v dejavnosti finančnega posredništva. Smo eden od 22 članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), edine sindikalne centrale v Sloveniji, ki je članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

Kdo se lahko včlani?
V Sindikat finančnih organizacij Slovenije se lahko včlani vsak delavec, ki je v delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas v eni od dejavnosti iz standarda klasifikacije dejavnosti. Včlanitev v sindikat je prostovoljna. Delavec se včlani v Sindikat finančnih organizacij Slovenije s podpisom pristopne izjave. Z včlanitvijo prejme člansko izkaznico in kartico ugodnosti.

Kaj dela sindikat?
Sindikat kot socialni partner in delovno pravna varovalka zaposlenih zastopa in brani interese delavcev in se pogaja za boljše delovne in življenjske pogoje. Je podpisnik kolektivne pogodbe, ki delavcem prinaša večji obseg pravic glede na zakonska določila.  Sindikat daje pobude, predloge, izreka stališče in se usklajuje/pogaja s predstavniki delodajalcev na ravni dejavnosti ter z vladno stranjo na sistemski ravni, torej za tiste zakone, ki vplivajo na delovno pravni ter materialni položaj zaposlenih v tej dejavnosti.

Ob izbruhu novega koronavirusa – aktualne informacije

Spoštovani člani, spoštovane članice,

smo v času, ko je pomembno, da imamo vsi čim bolj ažurne, preverjene in uporabne informacije, na podlagi katerih vemo, kako ravnati, da zaščitimo sebe in ...  Preberi več

Vložena zahteva za presojo ustavnosti petega odstavka 33. člena ZIUZEOP

V času epidemije COVID- 19 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Kljub vsem našim opozorilom in prizadevanjem, v katerih smo izpostavili poanto neenakopravnega obravnavanja vseh delavcev in opozorili na to, da je treba vse delavce, ki v času epidemije opravljajo delo, obravnavati enako, je zakonodajalec v celoti prezrl oziroma iz ukrepov izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020. To med drugim pomeni, da pri teh delodajalcih zaposleni delavci niso bili deležni izplačila kriznega dodatka v višini 200 EUR po zakonu. Politika je z zakonskimi rešitvami popolnoma neupravičeno povzročila diskriminacijo zaposlenih, in sicer s tem, ko je pravico do kriznega dodatka vezala na dejavnost oziroma velikost delodajalca. Po našem mnenju je taka odločitev neustavna, saj je v nasprotju s 14. členom Ustave republike Slovenije, ki kot ustavno pravico določa enakost pred zakonom, v nasprotju pa je tudi z ustavno pravico do svobode dela, ki vsakemu daje prosto izbiro zaposlitev, računajoč, da za vse velja enak režim zakonitega varstva. Nedvoumno jasno je , da za razlikovanje pravic delavcev do izplačila kriznega dodatka, ni nobenega stvarnega in razumnega razloga, zato smo v začetku meseca na Ustavno sodišče podali zahtevo za presojo ustavnosti petega odstavka 33. člena ZIUZEOP. Od Ustavnega sodišča smo v tem tednu prejeli potrdilo, da je bila vloga sprejeta in bo obravnavana prednostno.

Ob 30. letnici SFOS

Spoštovane članice in spoštovani člani SFOS!

Skoraj vsak dan se srečujemo z jubileji, ki jih imajo posamezniki ali organizacije in lepo je vedeti, da svoj jubilej – 30 let delovanja, praznuje tudi naša organizacija – Sindikat finančnih organizacij Slovenije, ki je bil ustanovljen 25. junija 1990. Zato: VSE NAJBOLJŠE!

Skoraj neverjetno kako hitro je minilo teh 30 let delovanja naše sindikalne organizacije, kot bi se samo obrnil in že so mimo. Tako smo nekateri za 30 let starejši, nekateri pa še niste niti toliko stari. Toda oboje je v tem primeru nepomembno, saj smo vsi člani ene velike družine, ki jo imenujemo SFOS. Če pomislimo, koliko je bilo v tem času doseženega, je številka velika. Če pa pomislimo, kaj vse nas še čaka, pa smo šele prav začeli in smo pravkar prišli iz pubertete in številka ni omembe vredna. Kajti pogled nazaj nam pove, da se je v teh letih z vašo pomočjo in sodelovanjem ustvarila organizacija, ki jo delodajalci spoštujejo in upoštevajo njena mnenja in predloge. Ob tej priložnosti tudi ne smemo pozabiti na ljudi, ki so se ob vašem zaupanju, vaši podpori in vaših predlogih ter v vašem imenu izpostavljali, tako da to spoštovanje in upoštevanje ni stvar samoumevnosti, ampak posledica vsakodnevnega strokovnega  dela vseh dosedanjih vodstev, ki jih je bilo v teh letih kar nekaj.

Tako lahko danes, ob tem jubileju zatrdimo, da smo uspešni in imamo zdravo jedro članov, ki se zavedajo, kaj je sindikat in sindikalno gibanje. Hvala vam, spoštovane članice in člani!

In še enkrat:

Vse najboljše SFOS in še na mnoga uspešna leta!

arhiv