POZIV DELODAJALCEM

Sindikat finančnih organizacij Slovenije, ki združuje tudi zaposlene v zavarovalnicah, poziva vse delodajalce v dejavnosti zavarovalništva, da tudi v trenutnih zdravstvenih razmerah, ko se širi koronavirus, poskrbijo za varnost in zdravje zaposlenih, kot jim to nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu in navodila pristojnih institucij.

Verjamemo, da se številni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni med zaposlenimi že izvajajo, vendar pa želimo opozoriti tudi na vidik planiranja obsega dela.

S tem v zvezi pozivamo delodajalce, da pri določanju planov dela zaposlenih upoštevajo dejstvo, da lahko pride do zmanjšanja dela iz razlogov, ki ne izhajajo iz sfere delavca, pač pa so na strani strank. Slednje naj ne vpliva na nagrajevanje zaposlenih! Naj bo skrb za zdravje zaposlenih in skrb za zdravje vseh ljudi na prvem mestu.