POZIV K SPREMEMBI 22. IN 33. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije podpiramo prizadevanja Vlade RS za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Vendar pa ne podpiramo določil Predloga Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so iz upravičenosti do ukrepov izvzela vse delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Zakaj so ti delodajalci izvzeti iz pravice do ukrepov po 22. in 33. členu Predloga Zakona nam ni jasno in tudi v obrazložitvi k tem členom ni pojasnjeno, ravno nasprotno, zapisano je, da bodo za razliko od upravičencev po ZIUPP to vsi delodajalci iz zasebnega sektorja v Republiki Sloveniji, poleg njih pa tudi delodajalci iz javnega sektorja, katerih zaposlitve so neposredno sofinancirane s strani države preko posebnih programov oz. da oprostitev plačila prispevkov velja za delavce v delovnem razmerju, ki so vključeni v zavarovanje na podlagi prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2, zaposlene v podjetjih v zasebnem sektorju, ne velja pa za zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna.

Z Vladnim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so se zaprle poslovalnice zavarovalnic (ne pa tudi banke), pri čemer delo v zavarovalnicah in drugih finančnih organizacijah poteka na trenutnim razmeram prilagojen način. To pomeni, da je poleg delavcev, ki delo opravljajo (npr. na domu ali pa v prostorih delodajalca) tudi veliko število delavcev na čakanju na delo doma. Tisti, ki delo opravljajo na delovnih mestih, npr. v bankah, pa so prav tako lahko izpostavljeni tveganjem. Zakaj naj bi bil njihov položaj drugačen od položaja ostalih zaposlenih v zasebnem sektorju, nam ni jasno.

 

Prepričani smo, da bi morali biti do omenjenih ukrepov upravičeni res vsi delodajalci iz zasebnega sektorja, torej tudi delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, zato pozivamo k spremembi predmetnih členov.