Poziv Sindikata finančnih organizacij Slovenije k enakopravni obravnavi pri sprejemanju novega svežnja ukrepov za omilitev posledic epidemije

Sindikat finančnih organizacij je v tem tednu poslal Vladi RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dopis, v katerem poziva k enakopravni obravnavi pri sprejemanju novega svežnja ukrepov za omilitev posledic epidemije, saj je zakonodajalec v ZIUZEOP iz ukrepov v celoti izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Pri tem ni niti z besedo pojasnil, zakaj je temu tako. V SFOS smo prepričani, da za takšno odločitev ni razloga, saj so bili vsi delodajalci primorani upoštevati Vladne odloke in delo prilagoditi epidemiji COVID-19. Od zakonodajalca pričakujemo, da bo v upravičenost do ukrepov vključil tudi vse delodajalce iz zasebnega sektorja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Celoten poziv najdete tukaj.