28. april- svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

28. april je dan, ki ga je Mednarodna organizacija za delo razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Na današnji dan pa sindikati na vseh kontinentih obeležujemo tudi mednarodni delavski spominski dan na delavce, ki so v preteklem letu umrli zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Geslo tega spominskega dneva sega v konec 19. stoletja, in se glasi: »Spominjaj se mrtvih in bori se za žive!«

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu od leta 2003 dalje obeleži 28. april s pregledom statistike o nezgodah pri delu in poklicnih bolezni v preteklem letu in s sporočili najodgovornejšim v naši državi, kaj bi bilo treba storiti, da se jih prepreči. Kljub epidemiji bo tudi letos tako!

Sporočila ZSSS in statistiko v celoti najdete na naslednji povezavi.

Za več novic in zanimivosti s področja varnosti in zdravja pri delu pa obiščite spletno stran: https://zssszaupnikvzd.si