ŽIVELA 1. IN 2. MAJ

Letos praznujemo 130. obletnico prvega praznovanja praznika dela na naših tleh in po svetu, praznujemo zgodovino združenega boja za delavske pravice, za izboljšanje socialnega položaja in delovnih razmer. Praznovanje praznika dela je v teh letih postalo tradicija, prav tako so tradicionalni tudi običaji, ki jih povezujemo s praznikom (kres, nagelj, mlaj, budnice). Zaradi okoliščin, v katerih smo se znašli zaradi epidemije korona virusa, letos prvega maja ne moremo praznovati na običajen način. Praznovali pa ga vseeno bomo, vendar drugače. Kako, si lahko ogledate na naslednji povezavi.