ODZIV SINDIKATA FINANČNIH ORGANIZACIJ NA ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), KI IZ UKREPOV IZVZEMA DELODAJALCE V SKUPINI K PO SKD

V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije smo razočarani nad dejstvom, da je zakonodajalec v celoti prezrl oziroma iz ukrepov izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Pri tem ni niti z besedo pojasnil, zakaj je temu tako.

Prepričani smo, da za takšno odločitev ni razloga, saj so bili vsi delodajalci primorani upoštevati Vladne odloke in delo prilagoditi epidemiji COVID-19. Tudi v zavarovalnicah in drugih finančnih organizacijah je veliko število zaposlenih na čakanju na delo doma, nekateri opravljajo delo od doma, v bankah pa so poslovalnice celo odprte, kar pomeni, da je del zaposlenih prav tako izpostavljen tveganjem, ki jih prinaša epidemija. Zakaj naj bi bil njihov položaj drugačen od položaja ostalih zaposlenih v zasebnem sektorju, nam ni jasno. Po našem prepričanju gre za neutemeljeno neenako obravnavo omenjenih delodajalcev, posledice pa bodo v končni fazi nosili delavci in njihove družine.

Od zakonodajalca pričakujemo, da bo v upravičenost do ukrepov vključil tudi vse delodajalce iz zasebnega sektorja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.