SKLENJENA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE

Socialna partnerja Sindikat finančnih organizacij Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje sta podpisala novo Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, ki se bo pričela uporabljati prvega januarja 2022.

Kolektivna pogodba prinaša kar nekaj novosti, od katerih velja posebej izpostaviti višje zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih skupinah, višje dodatke za posebne obremenitve (nočno in nedeljsko delo ter delo na dela proste dneve), nov dodatek za delo v prostorih brez naravne osvetlitve, dodaten dan dopusta za mlade zaposlene med 18-30 let, višje zneske jubilejnih nagrad, večje povračilo stroška prihoda na delo in z dela v primerih, ko se delavec preseli v bolj oddaljen kraj in še bi lahko naštevali. Polega tega smo uspeli dogovoriti za sindikalno delovanje pomembno varstvo predsednika sindikata in njegovega namestnika, če ni sklenjen sporazum z delodajalcem ter daljši rok (8 delovnih dni) za mnenje sindikata na akte delodajalca. Pomembno je poudariti, da smo med drugim uspeli ohraniti za delavce pomemben dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % ter preprečiti uvedbo disciplinske sankcije denarne kazni.

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije je objavljena v Uradnem listu št. 192/2021 in jo najdete na tej povezavi.