Odziv na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V obravnavo je vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, katerega cilj je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in  njegov prenos v obvezno zdravstveno zavarovanje.

V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije (SFOS), katerega člani so tudi zaposleni v zavarovalnicah, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ugotavljamo, da je tudi v tem predlogu popolnoma spregledano vprašanje delovnopravnega položaja zaposlenih, ki se z omenjenim produktom ukvarjajo.

Ključna usmeritev pri iskanju rešitev mora biti zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, visoka kvaliteta storitev, dostopnost, ohranitev ali povečanje solidarnosti ter transparentna poraba sredstev, pri čemer pa se ne sme pozabiti na status ljudi, ki se danes v okviru svoje zaposlitve ukvarjajo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Ukinitev le-tega bo imela namreč pomemben vpliv na socialno varnost teh zaposlenih, saj se bo lahko zaradi zmanjšanja obsega dela zmanjšala tudi potreba po tolikšnem številu zaposlenih. Prepričani smo, da bi zakonska sprememba morala vsebovati tudi določila, ki bi uredila oz. zaščitila delovnopravni položaj zaposlenih.

Vlado pozivamo k premišljenim posegom pri preoblikovanju financiranja javnega zdravstvenega sistema. Prav tako tudi pričakujemo, da se bo v primeru ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja hkrati poskrbelo tudi za zaposlene v zavarovalnicah.