Poziv SFOS v zvezi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Na redni majski seji Državnega zbora RS, je bil v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v obravnavo vložila poslanska skupina Svoboda. V predlogu sprememb zakona je popolnoma spregledano vprašanje delovnopravnega položaja zaposlenih, ki se ukvarjajo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, na kar smo v Sindikatu finančnih organizacij poslance DZ RS opozorili in jih pozvali k spremembam oz. dopolnitvam predlaganega zakona v smeri, da se uredi tudi delovnopravni položaj zaposlenih. Pričakujemo, da bo država ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja določila tudi ukrepe za prezaposlitev zaposlenih v dopolnilnem zavarovanju (npr. v okviru ZZZS kamor se bo prenesel nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje), saj smo prepričani, da ukinitev ne sme povzročiti ekonomske in socialne stiske zaposlenih.