POZIV DELODAJALCEM V FINANČNIH DEJAVNOSTIH

SFOS poziva vse delodajalce v finančnih dejavnostih, da:

 • zaposlenim, ki v času trajanja epidemije opravljajo delo v kriznih razmerah, namenijo mesečni dodatek za delo v kriznih razmerah,
 • vsem zaposlenim, ki morajo ostati doma na čakanju ali zaradi varstva otroka, omogočijo odsotnost z dela z nadomestilom plače zaradi elementarne nesreče in druge pravice iz naslova elementarne nesreče, če to določa kolektivna pogodba dejavnosti ali podjetniška kolektivna pogodba ali akti delodajalca,
 • zaposlene na čakanju čimprej vključijo v delovni proces, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti zaposlenih, ki trenutno delajo od doma oziroma delajo na lokacijah delodajalca,
 • zaposlenim, ki delajo od doma, povrnejo zaradi dela nastale stroške (npr. stroške poštnega poslovanja s strankami),
 • v času epidemije oziroma časa epidemije ne upoštevajo pri ugotavljanju nesposobnosti zaposlenih oziroma pri ugotavljanju (ne)doseganja pričakovanih delovnih rezultatov, saj gre za izredne razmere, za katere zaposleni niso odgovorni,
 • tudi v času epidemije upoštevajo delovnopravno zakonodajo.
 •  ...  Preberi več

  Poziv Sindikata finančnih organizacij Slovenije k enakopravni obravnavi pri sprejemanju novega svežnja ukrepov za omilitev posledic epidemije

  Sindikat finančnih organizacij je v tem tednu poslal Vladi RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dopis, v katerem poziva k enakopravni obravnavi pri sprejemanju novega svežnja ukrepov za omilitev posledic epidemije, saj je zakonodajalec v ZIUZEOP iz ukrepov v celoti izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Pri tem ni niti z besedo pojasnil, zakaj je temu tako. V SFOS smo prepričani, da za takšno odločitev ni razloga, saj so bili vsi delodajalci primorani upoštevati Vladne odloke in delo prilagoditi epidemiji COVID-19. Od zakonodajalca pričakujemo, da bo v upravičenost do ukrepov vključil tudi vse delodajalce iz zasebnega sektorja, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. ...  Preberi več

  ODZIV SINDIKATA FINANČNIH ORGANIZACIJ NA ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP), KI IZ UKREPOV IZVZEMA DELODAJALCE V SKUPINI K PO SKD

  V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije smo razočarani nad dejstvom, da je zakonodajalec v celoti prezrl oziroma iz ukrepov izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Pri tem ni niti z besedo pojasnil, zakaj je temu tako. ...  Preberi več

  POZIV K SPREMEMBI 22. IN 33. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

  V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije podpiramo prizadevanja Vlade RS za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Vendar pa ne podpiramo določil Predloga Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so iz upravičenosti do ukrepov izvzela vse delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti...  Preberi več

  POZIV DELODAJALCEM V FINANČNIH DEJAVNOSTIH

  Zaradi izbruha epidemije koronavirusa se prvič soočamo z izzivi, ki jih prinaša omejevanje javnega pa tudi zasebnega življenja. Vsi imamo nalogo, da sledimo smernicam pristojnih institucij, ki med drugim določajo tudi čim manj socialnih stikov. ...  Preberi več

  OB IZBRUHU NOVEGA KORONAVIRUSA – aktualne informacije za delavke in delavce

  V primeru razglasitve izrednih razmer zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa (bolezen, ki jo povzroča, se imenuje COVID-19) je treba imeti v mislih tudi pravice (ter obveznosti) delavk in delavcev. Služba pravne pomoči Regijske organizacije zahodne Slovenije ZSSS je ob tej priložnosti pripravila nekaj pomembnih navodil, pojasnila in priporočila ministrstva za delo o opravljanju dela na domu ter o odrejanju drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Več o tem si preberite tukaj.
   ...  Preberi več

  POZIV DELODAJALCEM

  Sindikat finančnih organizacij Slovenije, ki združuje tudi zaposlene v zavarovalnicah, poziva vse delodajalce v dejavnosti zavarovalništva, da tudi v trenutnih zdravstvenih razmerah, ko se širi koronavirus, poskrbijo za varnost in zdravje zaposlenih, kot jim to nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu in navodila pristojnih institucij.  ...  Preberi več