POZIV K SPREMEMBI 22. IN 33. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije podpiramo prizadevanja Vlade RS za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Vendar pa ne podpiramo določil Predloga Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so iz upravičenosti do ukrepov izvzela vse delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti...  Preberi več

POZIV DELODAJALCEM V FINANČNIH DEJAVNOSTIH

Zaradi izbruha epidemije koronavirusa se prvič soočamo z izzivi, ki jih prinaša omejevanje javnega pa tudi zasebnega življenja. Vsi imamo nalogo, da sledimo smernicam pristojnih institucij, ki med drugim določajo tudi čim manj socialnih stikov. ...  Preberi več

OB IZBRUHU NOVEGA KORONAVIRUSA – aktualne informacije za delavke in delavce

V primeru razglasitve izrednih razmer zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa (bolezen, ki jo povzroča, se imenuje COVID-19) je treba imeti v mislih tudi pravice (ter obveznosti) delavk in delavcev. Služba pravne pomoči Regijske organizacije zahodne Slovenije ZSSS je ob tej priložnosti pripravila nekaj pomembnih navodil, pojasnila in priporočila ministrstva za delo o opravljanju dela na domu ter o odrejanju drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Več o tem si preberite tukaj.
 ...  Preberi več

POZIV DELODAJALCEM

Sindikat finančnih organizacij Slovenije, ki združuje tudi zaposlene v zavarovalnicah, poziva vse delodajalce v dejavnosti zavarovalništva, da tudi v trenutnih zdravstvenih razmerah, ko se širi koronavirus, poskrbijo za varnost in zdravje zaposlenih, kot jim to nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu in navodila pristojnih institucij.  ...  Preberi več

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SFOS

Bliža se konec leta in tako kot vsako leto, se tudi letos lahko odločimo, komu bomo namenili del dohodnine v višini 0,5 %. Zakon o dohodnini namreč omogoča, da ta del dohodnine, ki bi sicer ostal v proračunu RS, namenimo za delovanje organizacij, ki so za nas pomembne in vredne našega zaupanja.
Tako lahko davčni zavezanci rezidenti zahtevamo, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu na spletni strani FURS, eden od njih pa je tudi SFOS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.
Vabimo vse, ki spremljate naše delo, nam zaupate in nas podpirate, da nas podprete tudi s tem, da del dohodnine namenite za delo Sindikata finančnih organizacij Slovenije. To storite tako, da:
1. izpolnite obrazec na spletni strani eDavki (davčna številka SFOS je 62079115), in sicer z digitalnim potrdilom ali brez,
ali
2. izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki ga najdete na tej povezavi in ga do konca decembra 2019 pošljete na naslov Davčne uprave (FURS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na vam najbližji davčni urad.
Vašo donacijo bomo uporabili predvsem kot solidarnostno pomoč članom, ki so se znašli v stiski. ...  Preberi več

Izjava za javnost

V zadnjem času se veliko govori o spremembah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se nanašajo na ukinitev dopolnilnega zavarovanja. V Sindikatu finančnih organizacij Slovenije, katerega člani so tudi zaposleni v zavarovalnicah, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, smo zaskrbljeni, ker je vedno znova popolnoma spregledano vprašanje položaja več sto zaposlenih, ki se z omenjenim produktom ukvarjajo.  ...  Preberi več