Ugodnosti

Članstvo v sindikatu ti prinaša:

  • Nasvete s področja delovno-pravne zakonodaje ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja,
  • brezplačno pravno pomoč ter varstvo v sporih iz delovnega razmerja,
  • možnost sindikalnega izobraževanja in informiranja,
  • pravico do nepovratne solidarnostne pomoči ob socialni ogroženosti ter pri reševanju elementarnih in drugih nesreč,
  • sodelovanje na športnih igrah finančnih organizacij (ŠIFO),
  • cenejše nakupe s kartico ugodnosti pri mnogih ponudnikih po vsej Sloveniji,
  • najem kredita v Delavski hranilnici pod ugodnejšimi pogoji.