POZIV DELODAJALCEM V FINANČNIH DEJAVNOSTIH

Zaradi izbruha epidemije koronavirusa se prvič soočamo z izzivi, ki jih prinaša omejevanje javnega pa tudi zasebnega življenja. Vsi imamo nalogo, da sledimo smernicam pristojnih institucij, ki med drugim določajo tudi čim manj socialnih stikov.

Sindikat finančnih organizacij Slovenije zato poziva vse delodajalce v finančnih dejavnostih, ki tega še niso storili, da poskrbijo za varnost in zdravje zaposlenih, kot jim to nalaga veljavna zakonodaja in navodila pristojnih institucij. To predvsem pomeni, da prilagodijo organizacijo dela trenutnim razmeram, se poslužijo zakonsko določenih institutov (npr. dela na domu; če tega ni mogoče organizirati, čakanja na delo doma; odobritve izrabe lanskega dopusta, če ga delavec želi koristiti), ter za tiste delavce, ki opravljajo nujna dela na svojih delovnih mestih, zagotovijo ustrezno zaščitno opremo.

Vse delodajalce pozivamo, da obračunajo plače in nadomestila plač v skladu s predpisi! Pri tem še posebej opozarjamo na položaj zavarovanih zastopnikov in zaposlenih na delovnih mestih prodaje, ki jim je zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije, potrebno prilagoditi plan dela. To še zdaleč ni nepomembno, saj nas zaskrbljeni zaposleni opozarjajo na to, da bi pri nekaterih zmanjšan obseg dela in posledično neizpolnjen plan dela, lahko predstavljal neizpolnjevanje delovnih obveznosti.