NEOBDAVČE ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREHRANO

V Uradnem listu RS št: 113/2022 z dne 30. 8. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Povračilo stroškov za prehrano, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delavec prisoten na delu štiri ure ali več, znaša 7,96 eur. V primeru, ko je delavec prisoten na delu deset ur ali več pa znaša višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, 0,99 € za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. Spremembe določene v Uredbi se začnejo uporabljati za povračila stroškov za prehrano med delom za september 2022 (pri obračunu plač v mesecu oktobru 2022).

V Kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije je določeno, da delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom pod pogoji in v višini, kot jo določa predpis, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kar pomeni, da se znesek povračila stroškov za prehrano med delom, delavcem zaposlenim v zavarovalnicah, avtomatično poviša na 7,96 eur.