8. skupščina SFOS

2. 12. 2022 je imel svojo 8. Skupščino Sindikat finančnih organizacij Slovenije. Delegati 8. skupščine so sprejeli Poročilo o delu SFOS v preteklem mandatnem obdobju, prenovljen in posodobljen Statut, izvolili novo vodstvo ter sprejeli programske usmeritve za naslednji petletni mandat. Za predsednico je bila izvoljena Miljana Šteiner, sekretarka ostaja Maja Konjar, izvoljen pa je bil tudi nov tri članski Nadzorni odbor.

Naš cilj ostaja skrb za izboljševanje delovnih pogojev ter pravic delavcev, za kar se bomo na vseh ravneh zavzemali še naprej, pri tem pa bomo ostali pozorni na specifike naše dejavnosti. Našim članom bomo še naprej nudili ugodnosti, kot so pravna in solidarnostna pomoč, športne igre, ugodnosti iz »Kartice ugodnosti«, itd. Ena od pomembnejših nalog bo tudi skrb za pridobivanje članstva, saj se zavedamo, da bo v teh turbulentnih časih, v katerih nas čakajo številni izzivi, potrebno nastopati solidarno in s skupnimi močmi, saj bomo le tako lahko dosegali zastavljene cilje.

Močni in uspešni smo lahko samo skupaj, za boljši jutri pa se je potrebno boriti že danes!

Sindikat finančnih organizacij Slovenije