Aktivnosti v zvezi z zaščito delovnopravnega položaja zaposlenih v dopolnilnem zavarovanju

V zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je bil vložen v parlamentarni postopek in predvideva ukinitev dopolnilnega zavarovanja, hkrati pa ne rešuje delovno pravnega položaja zaposlenih, smo na vprašanje statusa zaposlenih, ki lahko zaradi ukinitve dopolnilnega zavarovanja ostanejo brez zaposlitve opozorili Vlado RS, Državni zbor RS ter naša stališča predstavili tudi Državnem svetu RS in Ekonomsko socialnem svetu (ESS).

Od zakonodajalca pričakujemo določitev ukrepov za prezaposlitev zaposlenih, saj menimo, da možnosti prezaposlitve so, tako na ZZZS kot v okviru digitalizacije zdravstva, vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe itd.

Od Ministrstva za zdravje smo prejeli pojasnilo, da zaposlitveni status ni materija ZZVZZ pač pa delovno pravne zakonodaje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da pa bo delovno pravni položaj zaposlenih predmet nadaljnje razprave. Naša stališča in pričakovanja smo predstavili tudi na seji Odbora za zdravstvo v DZ, kjer smo pozvali obe ministrstvi k medsebojnemu sodelovanju pri iskanju rešitev za presežne delavce ter pozvali poslance in poslanke, da hkrati z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oblikujejo in sprejmejo tudi ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili socialno in ekonomsko varnost zaposlenih, katerih delo bo postalo nepotrebno, tudi s tem, da se jim obvezno ponudi možnost prezaposlitve upoštevaje vsaj prej navedene možne rešitve.