POZIV DELODAJALCEM V FINANČNIH DEJAVNOSTIH

SFOS poziva vse delodajalce v finančnih dejavnostih, da:

  1. zaposlenim, ki v času trajanja epidemije opravljajo delo v kriznih razmerah, namenijo mesečni dodatek za delo v kriznih razmerah,
  2. vsem zaposlenim, ki morajo ostati doma na čakanju ali zaradi varstva otroka, omogočijo odsotnost z dela z nadomestilom plače zaradi elementarne nesreče in druge pravice iz naslova elementarne nesreče, če to določa kolektivna pogodba dejavnosti ali podjetniška kolektivna pogodba ali akti delodajalca,
  3. zaposlene na čakanju čimprej vključijo v delovni proces, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti zaposlenih, ki trenutno delajo od doma oziroma delajo na lokacijah delodajalca,
  4. zaposlenim, ki delajo od doma, povrnejo zaradi dela nastale stroške (npr. stroške poštnega poslovanja s strankami),
  5. v času epidemije oziroma časa epidemije ne upoštevajo pri ugotavljanju nesposobnosti zaposlenih oziroma pri ugotavljanju (ne)doseganja pričakovanih delovnih rezultatov, saj gre za izredne razmere, za katere zaposleni niso odgovorni,
  6. tudi v času epidemije upoštevajo delovnopravno zakonodajo.