Kaj so spletni piškoti, zakaj se uporabljajo in kako jih v brskalniku izključimo?

Ker vam bo popoln izklop piškotkov verjetno prinesel več težav kot koristi, vam priporočamo uporabo »zasebnega okna«.

Poglejmo, kako lahko začasno ali stalno izključimo piškote v priljubljenih spletnih brskalnikih Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera in Safari. Ker vam bo popoln izklop piškotkov verjetno prinesel več težav kot koristi, priporočamo uporabo »zasebnega okna«.

Ker so spletni piškoti opremljeni s številnimi podatki, lahko v »napačnih rokah« ogrozijo našo zasebnost in celo varnost računalnika. Tretje osebe jih namreč lahko uporabijo za sledenje našim dejavnostim na svetovnem spletu ali za »vgradnjo« škodljivih programskih kod, kar ima lahko za posledico prenehanje delovanja računalniškega sistema. Če spletnih piškotov ne potrebujete (na primer pri uporabi računalnika v spletni kavarni), vam iz varnostnih razlogov priporočamo, da jih v spletnem brskalniku izključite. V nadaljevanju si poglejmo, kako lahko začasno ali stalno izključimo piškote v priljubljenih spletnih brskalnikih Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari in Opera.

Začasen izklop spletnih piškotov

Najhitrejši in najenostavnejši način za preprečitev shranjevanja spletnih piškotov pri vseh spletnih brskalnikih je uporaba tako imenovanega »zasebnega okna«. Zasebno brskanje nam namreč omogoča, da lahko splet obiskujemo, ne da da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki smo jih obiskali.

Internet Explorer 10

Spletni brskalnik Internet Explorer zagotavlja brskanje na internetu brez puščanja sledi preko funkcionalnosti imenovane »InPrivate«. To prikličemo na način, da v brskalniku najprej pritisnimo tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica in v meniju »Orodja« sprožimo ukaz »Brskanje InPrivate«. Način »InPrivate« lahko vklopimo tudi s pritiskom na kombinacijo tipk »Ctrl + Shift + P«.

Google Chrome

Google Chrome prav tako omogoča brskanje na internetu brez puščanja sledi, za ta namen pa uporabimo funkcionalnost »Novo okno brez beleženja zgodovine«. Novo okno lahko vključimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«.

Mozilla Firefox

Pri spletnem brskalniku Mozilla Firefox pa nam bo v pomoč funkcionalnost »Vključi zasebno brskanje«, ko jo prikličemo na način, da najprej pritisnimo tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica in v meniju »Orodja« sprožimo ukaz »Vključi zasebno brskanje«. Ta način brskanja lahko vklopimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + P«.

Apple Safari

Apple Safari 6 ima tako kot ostali vodilni spletni brskalniki možnost deskanja po svetovnem spletu brez puščanja sledi. To funkcionalnost vključimo tako, da kliknemo na »Nastavitve« in izberemo »Private browsing«. S pritiskom na gumb »OK« se nam bo desno v naslovni vrstici prikazala oznaka »Private«.

Opera

Pri spletnem brskalniku Opera 12.15 pa možnost deskanja po svetovnem spletu brez puščanja sledi vključimo tako, da najprej kliknemo na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu. Tu poiščemo »Tab and Windows« in izberemo »New private Window«. Ta način brskanja lahko vklopimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«. S tem se nam bo odprlo okno, kjer bomo lahko brez skrbi deskali po svetovnem spletu.

Trajni izklop spletnih piškotov

Spletni brskalniki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome in Mozilla Firefox seveda omogočajo tudi trajni izklop spletnih piškotov. Pri tem pa se moramo zavedati, da bomo s tem izgubili možnost, da bomo na spletnih straneh ohranili naše nastavitve, statuse prijave, podatke o opravljenih spletnih nakupih in še mnogo več ter da nekatere strani ne bodo delovale pravilno oziroma bomo prikrajšani za dodatne možnosti. Spletna mesta se bomo za nameček nalagala malce počasneje, saj se bodo morale slike in vsi deli vsebine vsakič naložiti od začetka.

Internet Explorer 10

Za izklop piškotov v spletnem brskalniku Internet Explorer kliknite na gumb »Orodja« in izberite zavihek »Zasebnost«. Nato kliknite še na gumb »Napredno« ter obkljukajte možnost za onemogočitev samodejnega upravljanja s piškoti in obe vrednosti nastavite na »Blokiraj«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu«.

Že shranjene piškote pa lahko zbrišemo s klikom na »Orodja«, gumb »Brisanje« in »Izbriši«.

Google Chrome

Omogočanje piškotkov v spletnem brskalniku Google Chrome opravimo s klikom na ikono menija Chrome, izbiro »Nastavitve«, klikom na »Pokaži dodatne nastavitve« na dnu strani ter izbiro »Nastavitve vsebine« v razdelku »Zasebnost«. Tu izberemo še možnost »Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest« in kliknemo na gumb »Končano«.

Že shranjene piškote izbrišemo s klikom na ikono menija Chrome, izbiremo »Nastavitve«, kliknemo na »Pokaži dodatne nastavitve« in v razdelku »Zasebnost izberemo »Izbriši zgodovino brskanja«.

Mozilla Firefox

Pri spletnem brskalniku Mozilla Firefox piškote izključimo tako, da kliknemo na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberemo »Možnosti« in kliknemo na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberemo možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino« ter odkljukamo možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«. Po potrebi lahko vključimo še možnost »Vedno uporabljaj zasebno brskanje«.

Že shranjene piškote izbrišemo s klikom na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberemo »Možnosti« in kliknemo na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberemo možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino«, »Prikaži piškote« in »Odstrani vse piškote«.

Apple Safari

Omogočanje piškotkov v spletnem brskalniku Apple Safari je nadvse enostavno, saj zadošča, da kliknemo na napis »Safari«, izberemo »Preferences« in poiščemo »Privacy«. Nato v delu »Block cookies« vključimo to možnost in izbiro potrdimo s klikom na gumb »OK«.

Shranjene piškote pa izbrišemo s klikom na napis »Safari«, izberemo »Preferences« in poiščemo »Privacy«. Nato izberemo vse spletne strani in kliknemo na gumb »Remove All«.

Opera

Pri brskalniku Opera 12.15 spletne piškote izklopimo na način, da najprej kliknemo na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščemo »Settings« in izberemo »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščemo zavihek »Cookies« in označimo možnost »Never accept cookies«. Izbiro potrdimo s pritiskom na gumb »OK«.

Shranjene piškote pa izbrišemo s klikom na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščemo »Settings« in izberemo »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščemo zavihek »Cookies« in »Delete all cookies.

SKLENJENA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAVAROVALSTVO SLOVENIJE

Socialna partnerja Sindikat finančnih organizacij Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje sta podpisala novo Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, ki se bo pričela uporabljati prvega januarja 2022.

Kolektivna pogodba prinaša kar nekaj novosti, od katerih velja posebej izpostaviti višje zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih skupinah, višje dodatke za posebne obremenitve (nočno in nedeljsko delo ter delo na dela proste dneve), nov dodatek za delo v prostorih brez naravne osvetlitve, dodaten dan dopusta za mlade zaposlene med 18-30 let, višje zneske jubilejnih nagrad, večje povračilo stroška prihoda na delo in z dela v primerih, ko se delavec preseli v bolj oddaljen kraj in še bi lahko naštevali. Polega tega smo uspeli dogovoriti za sindikalno delovanje pomembno varstvo predsednika sindikata in njegovega namestnika, če ni sklenjen sporazum z delodajalcem ter daljši rok (8 delovnih dni) za mnenje sindikata na akte delodajalca. Pomembno je poudariti, da smo med drugim uspeli ohraniti za delavce pomemben dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % ter preprečiti uvedbo disciplinske sankcije denarne kazni.

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije je objavljena v Uradnem listu št. 192/2021 in jo najdete na tej povezavi.

NAMENITE 1 % DOHODNINE SFOS

Bliža se konec leta in letos se lahko odločimo, komu bomo namenili del dohodnine v višini 1 %. Zakon o dohodnini namreč omogoča, da del dohodnine, ki bi sicer ostal v proračunu RS, namenimo za delovanje organizacij, ki so za nas pomembne in vredne našega zaupanja. Z zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki je bil sprejet decembra 2020 se je spremenil odstotek dela dohodnine za donacije, ki ga davčni zavezanci lahko namenijo nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ali registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim, in sicer iz 0,5 % na 1 %.

Tako lahko ne glede na prvi odstavek 142. člena ZDoh-2 rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu na spletni strani FURS, eden od njih pa je tudi SFOS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine.
Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.

Vabimo vse, ki spremljate naše delo, nam zaupate in nas podpirate, da nas podprete tudi s tem, da del dohodnine namenite za delo Sindikata finančnih organizacij Slovenije. To storite tako, da:
1. izpolnite obrazec na spletni strani eDavki (davčna številka SFOS je 62079115), in sicer z digitalnim potrdilom ali brez,
ali
1. izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki ga najdete na tej povezavi in ga do konca decembra 2021 pošljete na naslov Davčne uprave (FURS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na vam najbližji davčni urad.

Vašo donacijo bomo uporabili predvsem kot solidarnostno pomoč članom, ki so se znašli v stiski.

Naši podatki:
SINDIKAT FINANČNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
DALMATINOVA 4
1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 62079115
Več informacij o namenitvi dela dohodnine najdete na tej povezavi

ŽIVELA 1. IN 2. MAJ!

Pred nami je praznik dela, praznik vseh delavk in delavcev. Prvomajsko praznovanje je postalo tradicija in čeprav praznika dela tudi letos ne bomo praznovali na običajen način, je prav, da ga obeležimo. V luči trenutnega stanja (epidemiološke situacije, nespoštovanja socialnega dialoga, sprejemanja škodljive zakonodaje, slabšanja socialnega in ekonomskega položaja zaposlenih, itd.) bomo sindikati zahtevali VARNOST ZA VSE – bolj varne zaposlitve, socialno varnost, varnost na delovnem mestu in varno starost. Prihodnost bomo še naprej gradili na solidarnosti ter zahtevali spoštovanje socialnega dialoga in vključevanje v procese odločanja. Čas je za delavke in delavce. Čas je za boljšo delavsko prihodnost.

Ob prazniku dela vam želimo vse lepo!

Sindikat finančnih organizacij Slovenije

Koristne informacije za preprečevanje in obvladovanje epidemije COVID-19.

Združenje za medicino dela, prometa in športa pri Zdravniškem društvu Slovenije je vzpostavilo novo spletno stran, na kateri najdemo koristne informacije, vsebine in povezave s področja preprečevanja in obvladovanja epidemije COVID-19.

Med drugim na tej spletni strani najdemo:
– več o bolezni COVID-19
– oceno tveganja in ukrepe
– priporočila za delodajalce
– preventivne ukrepe
– organizacijske ukrepe
– postopke v primeru okužbe delavca
– navodila za osebe, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom s COVID-19
– kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca
– pomembne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe

Več na anticovid.zmdps.si.

8. marec- Dan žena

Spoštovane članice!

Danes je Dan žena, svetovni dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Na ta dan leta 1908 se je v New Yorku zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajši delovni čas, boljšo plačo in volilne pravice. Njihov protestni slogan “Kruh in Vrtnice” je simboliziral ekonomsko varnost in boljšo kvaliteto življenja. Slogan je postal prispodoba za vsakodnevno borbo za pravice žensk vse do danes.

Na ta dan praznujte in se razvajajte, ob praznovanju pa ne pozabite: 8. marec je praznik, ko je potrebno o pravicah žensk govoriti zelo na glas! Za pravice, ki so danes »samoumevne« so se ženske pred nami morale zelo trdo boriti, zato nikoli ne smemo pozabiti, da se moramo za pravice še naprej boriti ter težko pridobljene pravice aktivno ohranjati.

Čestitke, drage ženske, danes je vaš dan, zavedajte se svoje veličine!

Sindikat finančnih organizacij Slovenije

Dnevi odprtih vrat ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo 4. in 5. marca 2021 izvedla tretje dneve odprtih vrat. Dnevi odprtih vrat so tradicionalno namenjeni vsem delavkam in delavcem, ne glede na to ali so člani in članice sindikatov družine ZSSS ali ne. Glavna tema letošnjih dni odprtih vrat bodo pravice delavcev po interventni zakonodaji in minimalna plača v letu 2021.

Zaradi omejitev, ki jih prinaša epidemija, bodo dnevi odprtih vrat izvedeni virtualno, potekali bodo preko aplikacije TEAMS in preko telefona. Za svetovanje, ki ga bodo izvajali strokovni sodelavci in sodelavke ZSSS, sindikatov dejavnosti in območnih pisarn, je nujna predhodna prijava, in sicer preko obrazca dostopnega na naslednji povezavi: https://bit.ly/2OTTPk8 oz. preko telefonske številke: 064 224 466.

Namenite 0,5 % dohodnine SFOS

Bliža se konec leta in tako kot vsako leto, se tudi letos lahko odločimo, komu bomo namenili del dohodnine v višini 0,5 %. Zakon o dohodnini namreč omogoča, da ta del dohodnine, ki bi sicer ostal v proračunu RS, namenimo za delovanje organizacij, ki so za nas pomembne in vredne našega zaupanja.

Tako lahko davčni zavezanci rezidenti zahtevamo, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu na spletni strani FURS, eden od njih pa je tudi SFOS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.

Vabimo vse, ki spremljate naše delo, nam zaupate in nas podpirate, da nas podprete tudi s tem, da del dohodnine namenite za delo Sindikata finančnih organizacij Slovenije. To storite tako, da:

  1. izpolnite obrazec na spletni strani eDavki (davčna številka SFOS je 62079115), in sicer z digitalnim potrdilom ali brez,

ali

  1. izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki ga najdete na tej povezavi in ga do konca decembra 2020 pošljete na naslov Davčne uprave (FURS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na vam najbližji davčni urad.

Vašo donacijo bomo uporabili predvsem kot solidarnostno pomoč članom, ki so se znašli v stiski.

Naši podatki:

SINDIKAT FINANČNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
DALMATINOVA 4
1000 LJUBLJANA
Davčna številka: 62079115

Več informacij o namenitvi dela dohodnine najdete na tej povezavi. 

Ob izbruhu novega koronavirusa – aktualne informacije

Spoštovani člani, spoštovane članice,
smo v času, ko je pomembno, da imamo vsi čim bolj ažurne, preverjene in uporabne informacije, na podlagi katerih vemo, kako ravnati, da zaščitimo sebe in druge. Sindikati ves čas spremljamo dogajanje v povezavi z izbruhom novega koronavirusa ter nevarnostmi, ki jih le ta prinaša.

Na naslednji povezavi najdete na enem mestu vse relevantne informacije, ki vam lahko pomagajo, nasvete, ki vam v danih razmerah lahko koristijo, ukrepe za varovanje zdravja v času izbruha bolezni COVID-19 ter tudi nekatere druge relevantne vsebine, povezane s tem, kako se v času izbruha novega koronavirusa lahko zaščitimo. Tu najdete tudi najbolj pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s korona virusom.

Ostanite zdravi!

Vložena zahteva za presojo ustavnosti petega odstavka 33. člena ZIUZEOP

V času epidemije COVID- 19 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Kljub vsem našim opozorilom in prizadevanjem, v katerih smo izpostavili poanto neenakopravnega obravnavanja vseh delavcev in opozorili na to, da je treba vse delavce, ki v času epidemije opravljajo delo, obravnavati enako, je zakonodajalec v celoti prezrl oziroma iz ukrepov izvzel delodajalce, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marca 2020. To med drugim pomeni, da pri teh delodajalcih zaposleni delavci niso bili deležni izplačila kriznega dodatka v višini 200 EUR po zakonu. Politika je z zakonskimi rešitvami popolnoma neupravičeno povzročila diskriminacijo zaposlenih, in sicer s tem, ko je pravico do kriznega dodatka vezala na dejavnost oziroma velikost delodajalca. Po našem mnenju je taka odločitev neustavna, saj je v nasprotju s 14. členom Ustave republike Slovenije, ki kot ustavno pravico določa enakost pred zakonom, v nasprotju pa je tudi z ustavno pravico do svobode dela, ki vsakemu daje prosto izbiro zaposlitev, računajoč, da za vse velja enak režim zakonitega varstva. Nedvoumno jasno je , da za razlikovanje pravic delavcev do izplačila kriznega dodatka, ni nobenega stvarnega in razumnega razloga, zato smo v začetku meseca na Ustavno sodišče podali zahtevo za presojo ustavnosti petega odstavka 33. člena ZIUZEOP. Od Ustavnega sodišča smo v tem tednu prejeli potrdilo, da je bila vloga sprejeta in bo obravnavana prednostno.